Geograd, d.o.o.
Podjetje za geodetske storitve

Kontakt

01/422 82 13; 041/778 736; info(afna)geograd.si Vsi kontakti Vas pokličemo mi?

Vas pokličemo mi?

Ime in priimek

Telefon

Ob katerem času?

Zapri

Naročilo ponudbe ali vprašanje

Ime in priimek
Elektrosnki naslov
Parcelna številka
Katastrska občina
Sporočilo / vprašanje

Zapri

Inženirska geodezija

Dejavnosti, ki jih izvajamo v inženirski geodeziji:

 • posnetek terena in izdelava podlog za projekte nizkih in visokih gradenj
 • zakoličba osi, posnetki prečnih profilov za potrebe projektantov in izvajalcev
 • zgostitev geodetske mreže za potrebe izvajanja del - poligonske točke, mikrotriangulacija, GPS točke, reperji
 • zakoličba objektov, predaja zakoličbe izvajalcu in vsa geodetska dela med gradnjo
 • geodetske meritve pri sanaciji objektov (viadukti, mostovi, podvozi, nadvozi)
 • geodetske meritve pri rekonstrukciji letališč
 • meritve pomikov terena in objektov med in po gradnji ter njihovo izvrednotenje na ustreznih grafičnih prilogah (predori, viadukti, ukopi)
 • izračun količin izvedenih zemeljskih del, zgornjega ustroja in betonov izmera in izrisi za Projekte izvedenih del
 • izmera in izris situacije novega stanja po določilih Zakona o graditvi objektov
 • geodetski nadzor nad deli v nizkogradnji in visokogradnji ter pri najzahtevnejših objektih - predorih, viaduktih, mostovih, galerijah...
 • GPS meritve geodetskih točk in izvedbe posnetkov z GPS metodo