Geograd, d.o.o.
Podjetje za geodetske storitve

Kontakt

01/422 82 13; 041/778 736; info(afna)geograd.si Vsi kontakti Vas pokličemo mi?

Vas pokličemo mi?

Ime in priimek

Telefon

Ob katerem času?

Zapri

Naročilo ponudbe ali vprašanje

Ime in priimek
Elektrosnki naslov
Parcelna številka
Katastrska občina
Sporočilo / vprašanje

Zapri

Izdelava etažnih načrtov

Za vsak prostor v stavbi se izdela etažni načrt. Skliče se sestanek lastnikov vseh delov stavb in se
predstavi elaborat. Potrjen elaborat se nato odda na geodetsko upravo RS, ki vpiše podatke v uradne
evidence.