Geograd, d.o.o.
Podjetje za geodetske storitve

Kontakt

01/422 82 13; 041/778 736; info(afna)geograd.si Vsi kontakti Vas pokličemo mi?

Vas pokličemo mi?

Ime in priimek

Telefon

Ob katerem času?

Zapri

Naročilo ponudbe ali vprašanje

Ime in priimek
Elektrosnki naslov
Parcelna številka
Katastrska občina
Sporočilo / vprašanje

Zapri

Kataster gospodarske javne infrastrukture

Izmera objektov in omrežij komunalne infrastrukture in izdelava elaboratov za vpis v kataster GJI. Izdelavo elaboratov za vpis izvajamo lahko za posamezen segment infrastrukture ali za celotno območje upravljanja.